Widok strony głównej - strona systemu magazynowego
Widok strony funkcjonalności i bloga - system magazynowy Weaver WMS